Pieejamības rīki

Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

Mazākumtautību skolas vecāki: mācības latviešu valodā palīdzēs

bērnam vieglāk integrēties sabiedrībā

Jau no 1. septembra mācības latviešu valodā uzsāks visi 1., 4., un 7. klašu skolēni Rīgas skolās, kuras līdz šim īstenoja mazākumtautību programmas. Izglītības iestādes aktīvi gatavojas

šim notikumam un aicina skolēnu vecākus sekot līdzi aktualitātēm. 

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

   Vecāku atbalsts bērnam valodas un satura apguvei latviski

  • Ļaujiet bērniem apzināties, ka viņi ir spējīgi apgūt mācību saturu latviski. Mācieties valodu kopa ar savu bērnu, pēc iespējas vairāk radiet situācijas, lai bērns runātu latviski (pajautāt sev nepieciešamo veikalā, kafejnīcā, izklaides parkos u.c.)
  • Atsaucieties uz lūgumiem pēc palīdzības arī tad, ja, jūsuprāt, tā nav nepieciešama. Bieži bērni lūdz palīdzību arī tad, ja veicamo uzdevumu saprot, bet vēlas būt pamanīti un novērtēti.
  • Runājiet ar bērniem par to, ka jūs arī mācāties ko jaunu, pastāstiet, ko esat apguvuši, lai veiktu savus darba pienākumus, stāstiet, kā jūs tikāt galā ar grūtībām.
  • Pamazām neuzkrītoši palīdziet viņiem pilnveidot vārdu krājumu, precizēt jēdzienus, padziļināt jēdzienu izpratni.
  • Lasiet bērnam priekšā. Neatsakiet, arī tad, ja jums ir maz laika. Vienojieties par secību: kādreiz arī bērnam būs jālasa jums priekšā kaut kas no bērnu grāmatas, avīzes vai žurnāla.

 

Pāreja uz mācībām valsts valodā - Vienota skola

Vienoti mēs vienotā skolā (konferences materiāli)

Bilingvālā izglītība un CLIL

Vieglā valoda

Pašvērtēšanas un pašmācības rīks - maciunmacies.valoda.lv 

 

1.klasei

IZM ieteiktie materiāli 1.klasei

Māci un mācies latviešu valodu 7-11 gadi

 

4.klasei

IZM ieteiktie materiāli 4.klasei

Atbalsts izcilībai darbs ar tekstu 4.-6.klasei

 

7.klasei

IZM ieteiktie materiāli 7.klasei

Atbalsts izcilībai darbs ar tekstu 7.-9.klasei

Māci un mācies latviešu valodu 12-15 gadi

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.