Pieejamības rīki

Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

Picture1
Picture1
Informējam, ka Platformā Pusdienlaiks.lv ir uzsākts distances līgumu slēgšanas process jaunajam 2023./2024. mācību gadam. Papildus informējam, ka saskaņā ar Rīgas Domes 23.08.2023. lēmumu Nr. RD-23-2829-lē, kas stājas spēkā 01.09.2023., un, atbilstoši ēdinātāja noslēgtajam Iepirkuma līgumam, ir apstiprinātas jaunas ēdināšanas pakalpojuma cenas, ar kurām varat iepazīties, slēdzot distances līgumu.

Ja jums jau ir ģimenes konts Platformā Pusdienlaiks.lv, tad jāveic distances līguma noslēgšana, atbilstoši šai instrukcijai:

Lasīt tālāk...

skola
skola

 Cienījamie skolotāji, skolēni un vecāki!  6., 7., 8. septembrī, mūsu skola notiks fotografēšanas. 

Lasīt tālāk...

izm
izm

Labdien!

Sveicam ar jaunā mācību gada sākumu!

Īpašais video sveiciens no izglītības un zinātnes ministres Andas Čakšas jaunajā mācību gadā. Video iespējams lejuplādēt šeit 

Ar cieņu
Dzintra Mergupe-Kutraite

Izglītības un zinātnes ministrijas
Izglītības departamenta
vecākā eksperte


 

skola
skola

Godātie skolēni!  Godātie bērnu vecāki! 1. septembris – Zinību diena – tie ir svētki pirms jauna darba cēliena, tas ir jauns sākums un jaunas apņemšanās. Mācību gads ir kārtējais atskaites posms ne tikai tiem, kas mācās, bet arī tiem, kas dod zināšanas, un tiem, kas gādā, lai mūsu jaunā paaudze skolotos un studētu.

Lasīt tālāk...

Riga—LV—Logo-black
Riga—LV—Logo-black

Rīgas skolu pedagogi, Rīgas skolu darbinieki! Sveicu Jūs jaunā, 2023./2024. mācību gada sākumā! Ar pateicību novērtēju Jūsu darbu un jaunajā mācību gadā novēlu izturību un pacietību, pēc zinībām kārus bērnus un sadarbīgus un atbalstošus vecākus!

 Rīgas domes priekšsēdētāja uzruna

 Patiesā cieņā

Vilnis Ķirsis

Rīgas domes priekšsēdētājs

 

uzdevumi_round_400x400px
uzdevumi_round_400x400px

Mūsu skola ir bijusi viena no aktīvākajām izglītības iestādēm portālā Uzdevumi.lv 2022./2023. mācību gadā. Uzdevumi.lv izsaka pateicību par skolas aktivitāti un izrādīto atbalstu digitāliem mācību līdzekļiem!

 

Picture1
Picture1

Lai veicinātu bērnu drošību, Valsts policija ir izstrādājusi speciālu preventīvu uzziņas materiālu par bērnam drošu ceļu uz mācību iestādi. Iepriekšminētajā materiālā ietvertā informācija tika sagatavota, ņemot vērā tos riskus, kurus Valsts policija ir konstatējusi savā ikdienas darbā ar mazgadīgām personām. Preventīvais uzziņas materiāls paredzēts vecākiem, kuru bērni uzsāk skolas gaitas 1.klasē, lai palīdzētu vecākiem paaugstināt bērna zināšanas svarīgākajos drošības jautājumos, kā arī palīdzētu sagatavot bērnu rīcībai viņam neierastās situācijās.

Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinu Jūs izsūtīt preventīvā materiāla elektronisko versiju sava novada mācību iestādēm, tā tālākai izplatīšanai 1.klašu skolēnu vecākiem.

Lasīt tālāk...

skola
skola

 Cienījamie skolotāji, skolēni un vecāki!

Publicēts 2023. gada Latvijas skolu reitings darbā ar talantīgiem skolēniem

Nodibinājums Ata Kronvalda fonds ir pabeidzis apkopot Latvijas skolu audzēkņu panākumus 2022./2023. mācību gadā rīkotajās valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts atklātajās olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Rezultāti publicēti vietnē https://www.skolureitings.lv/. Iegūtā informācija tiek novērtēta ballēs, lai izveidotu Latvijas skolu reitingu darbā ar talantīgajiem skolēniem.

Apsveicam! Mūsu skola ieņēma 11. vietu!!!

Lasīt tālāk...

skola
skola

Skolēniem, kuri slimības vai kāda cita iemesla dēļ netiks kopā ar klasi uz grāmatu izsniegšanu augustā, būs izveidots speciāls mācību grāmatu izsniegšanas grafiks septembrī.

1. un 10.kl. skolēniem grāmatu izsniegšana notiks septembrī.

Mācību grāmatas jaunajam mācību gadam tiks izsniegtas tikai tiem audzēkņiem, kuri iepriekšējā mācību gadā ar skolas bibliotēku būs nokārtojuši visas saistības.

Lasīt tālāk...

skola
skola

 J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola 

10. klašu uzņemšanas konkursa rezultāti

Rekomendēti uzņemšanai

Lasīt tālāk...

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.