Pieejamības rīki

Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

Screenshot 02-24-2022 18.17.43
Screenshot 02-24-2022 18.17.43

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs informē par mācību piedāvājumu Rīgas iedzīvotājiem 2022. gada NOVEMBRĪ un DECEMBRĪ (skat. pievienoto bukletu).

Lasīt tālāk...

2
2

Atgādinājam vecākiem par Neklusē pasākumiem oktobrī - sarunas ar psihoterapeiti Lauru Valaini par raksturīgo vecumposmiem, vecāku un skolotāju iesaisti mobinga preventīvā novēršanā, kā arī tad, kad skolēns jau ir iesaistīts mobingā. Sarunas laikā Laura Valaine arī atbildēs uz Jūsu jau iepriekš iesūtītajiem jautājumiem, kā arī jautājumiem, ko uzdosiet sarunas laikā. Sarunas notiks tiešsaistē sociālā projekta Neklusē facebook lapā:

19.oktobrī plkst. 19.00 sākumskolas vecumposms

26.oktobrī plkst. 19.00 pamatskolas, vidusskolas vecumposms

Opera Снимок_2022-02-15_175226_outlook.office.com
Opera Снимок_2022-02-15_175226_outlook.office.com

Jelgavas pamatskolas "Valdeka" - attīstības centra metodiskais centrs piedāvā bezmaksas konsultatīvu, metodisku un pedagoģisku atbalstu pedagogiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem/aizbildņiem:

Lasīt tālāk...

загружено
загружено

Mūžzaļš ir teiciens – Mūžu dzīvo, mūžu mācies. Banku augstskola kā augstākās izglītības iestāde, apzinoties strauji mainīgās ārējās vides izmaiņas, piedāvā iespēju apgūt jaunas kompetences, kas ļauj ātri, efektīvi un kodolīgi gūt nepieciešamās prasmes, kas vērstas uz praktisku pielietojumu ikdienā.

Lasīt tālāk...

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.