Pieejamības rīki

Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

Medicīnas māsa Valentina Volkova pieņem 101. kabinetā.

  • Sniedz pirmo medicīnisko palīdzību.
  • Veic veselības profilaksi skolā.
  • Sniedz konsultācijas par bērna higiēnu un fizisko veselību, nepieciešamiem priekšnosacījumiem skolā un klasē.
  • Veic bērnu plānveidīgu apskati un vakcināciju.

 

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.