Pieejamības rīki

Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

Psihologi Anna Kolomeiceva un Olga Lucika  pieņem 003. kabinetā.

  • Veic diagnostiku un izvērtē rezultātus.
  • Organizē attīstošās nodarbības.
  • Sniedz individuālās konsultācijas skolēniem, vecākiem, skolotājiem.
  • Palīdz izglītojamajiem adaptēties klasē un iekļauties izglītības procesā.
  • Vada tematiskus seminārus vecākiem un pedagogiem.
  • Ievēro konfidencialitāti.

 

 

 

 

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.