Pieejamības rīki

Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

Logopēds Ludmila Ušakova pieņem 218 kabinetā.

  • Diagnosticē izrunas, rakstīšanas, lasīšanas traucējumus izglītojamajiem (1.klasē — izglītojamo gatavību iemācīties rakstīt un lasīt) un veic korekcijas darbu.
  • Veic darbu izrunas traucējumu labošanā.
  • Sniedz konsultācijas izglītojamajiem, vecākiem, skolotājiem par dažādu traucējumu cēloņiem, kā tos pārvarēt.

 

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.