Pieejamības rīki

Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola


32303236867_bb86488713_m
32303236867_bb86488713_m

Skolēnu pašpārvaldes reglaments Izdots saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 72.pantu un Skolas nolikuma 1.4.5.punktu

Lasīt tālāk...

Flickr Suite Plugin ERROR! Flickr API Error: - "Photo "50559527243" not found (invalid ID)"

Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projekts

“Mix Dance #aktivitātes”

Projekta partnerība:

Rīgas 86.vidusskola

Rīgas 92. vidusskola

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

Rīgas 88.vidusskola

Rīgas Čiekurkalna pamatskola

Projekta mērķi:

Lasīt tālāk...

ri1222
ri1222

Jauniešu iniciatīvu projekts “Rīga ir mans iedvesmas avots”

Projekta mērķis:

Dot dalībniekiem iespēju izmēģināt sevi fotogrāfa un mākslinieka lomā.

Parādīt, ka arī dzimtajā pilsētā var atrast skaistas un estētiskas vietas, kuras ikdienā neievērojam.

Izveidot fotogrāfiju un zīmējumu izstādi par dzimto pilsētu.

Lasīt tālāk...


32303236867_bb86488713_m
32303236867_bb86488713_m

Pašpārvaldes darba plāns 2020./2021. mācību gadam zemāk tabulā.

Lasīt tālāk...

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.