Pieejamības rīki

Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

Riga—LV—Logo-black
Riga—LV—Logo-black

Iestājpārbaudījumu organizēšana un skolēnu uzņemšanas kārtība Rīgas valsts ģimnāzijās un vidusskolās 2023./2024.mācību gadā/

Lasīt tālāk...

skola
skola

Informācija topošiem J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas 10. klašu skolēniem.

Informācija sagatavota 2022. gada 14. jūnijā

Uzņemšanai ieteikto pretendentu kodu saraksts

Lasīt tālāk...

skola
skola

Apvienotais iestājpārbaudījums uz 10. klasi notiks 2022. gada 3. jūnijā plkst.10.00. 

Iestājpārbaudījuma gaita:

10.00–11.00 Svešvaloda (angļu valoda vai vācu valodā) 

11.00–11.30 Starpbrīdis

11.30–12.30 Matemātika (optimālais līmenis)

Lasīt tālāk...

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.