Pieejamības rīki

Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

Sociālais pedagogs Inese Putniņa pieņem 105. kabinetā.

  • Sniedz konsultācijas un atbalstu sociālajos jautājumos.
  • Palīdz izglītojamajiem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās.
  • Organizē profilaktiskos pasākumus bērnu tiesību un pienākumu, drošības, atkarības jautājumos.
  • Palīdz konfliktsituāciju risināšanā.
  • Izzina un novērtē skolēnu dzīves apstākļus mājās.
  • Sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem.
  • Ievēro konfidencialitāti.

 

 

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.