Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

steamup
steamup

Lai popularizētu eksaktos priekšmetus jauniešu vidū, kā arī palīdzētu gan vecākiem, gan skolotājiem mudināt bērnus par šiem priekšmetiem interesēties, VAS Latvijas Dzelzceļš atbalsta projektu STeaMup, kura ietvaros ir izveidota mājaslapa steamup.lv.

Lasīt tālāk ...

678
678

 

LU Vēstures un filozofijas fakultātes Jauno vēsturnieku skola (saīsināti JVS) paredzēta vidusskolu skolēniem, lai viņus padziļināti iepazīstinātu ar daudzveidīgajām vēstures jomām un rosinātu interesi par vēsturi un vēstures pētniecību, vienlaikus veidojot priekšzināšanas studijām LU VFF.

Apmeklēt JVS nodarbības var vidusskolas  skolēni. Mājas darbi nav obligāti jāpilda. Tie 12. klašu skolēni, kuri guvuši labākās sekmes JVS mājas darbu sagatavošanā, LU VFF ārpus konkursa tiek iekļauti budžeta grupā.

Lasīt tālāk ...

123
123

Cienījamie 9. un 12. klašu skolēni!

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele aicina Jūs uz vebināru "Skolēns – atbildīgs Latvijas pilsonis", kas attālināti notiks 28. septembrī plkst. 12.30.
Ar šo vebināru simboliski tiks atklāts ceturtais skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss par mūsu valsts pamatlikumu  -  Latvijas Republikas Satversmi.

Lasīt tālāk ...

111
111

Baltic Council aicinā skolēnus piedalīties online vebināros, kuru laikā jauniešiem būs iespēja iepazīties ar ārzemju universitāšu pārstāvjiem un mūsu izglītības konsultantiem, kas paši ir ārzemju universitāšu absolventi.

Lasīt tālāk ...

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.