Pieejamības rīki

Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

skola
skola

Skolas avīze vācu valodā, ko sagatavoja mūsu skolas brīvprātīgais Mareks Teihlers (Teichler) sadarbībā ar 10. un 11. klases skolēniem. Tā ir brīnišķīga atmiņa par aizgājušo 2022./2023. mācību gadu.

 

 

Logo_DSD
Logo_DSD

  1. maijā J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolai bija gods būt valsts kārtas "Seitenweise, tavs projekts par grāmatu" sacensību rīkotājai skolai.

Šo lasīšanas un radošo projektu koordinēja Ārvalstu skolu centrālais birojs (ZfA), un tas šogad debitēja kā "Lesefüchse international" projekta turpinājums. Mācību gada sākumā dalībnieki saņēma šī gada vācu jauniešu grāmatu - Juljas Rabinovičas romānu "Dazwischen wir" no, un nākamajos mēnešos to lasīja, apsprieda un analizēja, tapāt kā daudzi citi vācu valodu apgavēji visā pasaulē. Romāns ir iespaidīgais stāsts par bēgļu un migrācijas tēmu, kas izsakās pret naidu un ienaidu, un ir īpaši aktuāls pašreizējā laikā.

Lasīt tālāk...

skola
skola

Tabula.

 

Без названия 5
Без названия 5

Pāgājušajā gadā mūsu skolēnu pašpārvalde kopā ar Austrumu vidusskolas un Zolitūdes ģimnāzijas pašpārvaldi rīkojuši projektu „Vienoti Olimpiskajā kustībā!”, kā arī lielu projektu ar 86., 88. un 37. vidusskolām „Četras Eiropas Zvaigznes”. Pasākums noritēja izcili, tādēļ tika nolemts, ka tālākā sadarbība un vairāk projektu arī ar citām skolām mums būs nepieciešama.

Saistībā ar Latvijas 100 gadi, mēs centīsimies parādīt Rīgas rajonu skaistumu un svarīgumu. Grīziņkalns ir nezināms vai nepopulārs rajons, tomēr tam ir liela vēsturiska vērtība. Šeit ir saglabājušies vairāki XX gs. sākuma arhitektūras pieminekļi. Tāpat Grīziņkalna rajona teritorijā atrodas UNESCO aizsargjoslas robežas.

Lasīt tālāk...

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.