Pieejamības rīki

Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

skola
skola

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa ''Portretu galerija - ieskaties radoši'' laureāti ieņema vietas::

II pakāpes diploms- 9 c klases skolniece

I pakāpes diploms-  8.b klases skolniece

I pakāpes diploms-  5.a klases skolniece. 

II pakāpes diploms- 8.a klases skolniece.

II pakāpes diploms- 11.a klases skolniece.

II pakāpes diploms- 11. b klases skolniece.

III pakāpes diplom-  5. b klases skolniece

 

 Konkursa mērķis – veicināt interesi par laikmetīgo mākslu, stiliem, mākslas darbiem un to autoriem. Bērni un jaunieši tika aicināti veidot laikmetīgus, oriģinālus vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbus, aicināti – eksperimentēt, radoši pielietot tradicionālas un netradicionālas tehnikas un paņēmienus, izmantot dažādus materiālus savu ideju īstenošanai. Piedāvātās tēmas “Pašportrets”, “Draugs”, “Personība”, “Autoritāte”, “Dubultportrets”, “Emocijas”, “Šaržs”, “Stils un mode”.

Konkursu organizēja Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs ar Rīgas domes Izglītības un kultūras sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes atbalstu.

       Darbi tika izstādīti mākslinieciskās jaunrades centrā ''Praktiskās estētikas skola''. 

Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu

izstādes – konkursa MINIATŪRA - 4 rezultāti:

II vieta -  9.a klases skolniece.

III vieta - 11.b klases skolniece.

Atzinības raksts -  11. b klases skolniece. 

Atzinības raksts -  9. a klases skolniece.

 Izsakām pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei vizuālas mākslas skolotājām.  

 Fotoattēlā  darbi no miniatūru konkursa.

 

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.