Pieejamības rīki

Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

skola
skola

Decembris  tradicionāli ir svešvalodu nedēļas laiks. Ziemassvētku tradīcijas nāk no Vācijas, un tāpēc vācu valodas skolotāji sadarbībā ar mūsu starptautiskajiem partneriem sagatavoja plašu pasākumu programmu.

1. un 2. klase piedalījās tiešsaistes stundā-darbnīcā kopā ar vācu valodas skolotāju no Lietuvas Lauru Frolovaiti. Katrs skolēns izdomāja savu nelielu individuālo sniegavīru. Darba process norisinājās vācu valodā, atkārtojot vienkāršus teikums, krāsu un formu nosaukumus un dzejoļus. Stundu mūsu skola organizēja sadarbībā ar Gētes institūtu Rīgā.

5. klases skolēni piedalījās Ziemassvētku dzejoļu konkursā. Pasākums tika organizēts skolas aulā. Skolēni no galvas skaitīja dzejoļus vācu valodā un kopā dziedāja.

6. un 7. klases skolēni piedalījās Adventes kalendāru un vainagu izstādē. Skolēnu darbi tika eksponēti skolas foajē. Kalendāru un vainagu sagatavošanā palīdzēja skolas brīvprātīgais no Vācijas Simon Huxoll. Viņš arī sagatavoja tematiskas stundas par Ziemassvētku tradīcijām Vācijā.

Katrā klasē norisinājās arī tematiskas stundas ar groziņu pasākumu, spēlēm un Ziemassvētku filmu skati. 8. klasē notika arī vācu un angļu valodas olimpiādes.

Mūsu skolēnu sasniegumi Vācu valodas olimpiādē 10.-12. klasē pilsētas posmā

Mūsu skolēni veiksmīgi piedalījās Vācu valodas valsts 52. olimpiādes pilsētas posmā un ieguva trīs 3. vietas un vienu atzinību. Tagad skolēni gatavojas pārnovadu posmam, kas norisināsies 10. janvārī. Apsveicam uzvarētājus un novēlam  panākumus nākamajā posmā!

Foto_1>>>   Foto_2>>>

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.