Pieejamības rīki

Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_mazais
LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_mazais

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”

(Nr. 8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 3712)

 J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola jau piekto mācību gadu ir iesaistīta Eiropas sociālās fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kur piedalās skolas izglītojamie, pedagogi un atbalsta personāls. Kopējais skolas pasākumu plāns ir izstrādāts divu gadu periodam no 2021.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.maijam, ietverot šādas jomas:

Multidisciplinārā joma

STEM un vides joma

Plānojot aktivitātes, paredzēts, ka 1.-12.klašu izglītojamajiem tiek piedāvāts iesaistīties gan mācību satura pasākumos, gan ārpusstundu pasākumos. Piemēram, mācību saturā piedāvātie pasākumi: pedagoga palīgs (1.-8.klases), laborants (5.-9.klases), mācīšanās grupas (5.-12.klases), talantu programma (1.-9.klases), pētniecības programma, radošās domāšanas attīstība, aizraujošā ķīmija, jauno matemātiķu klubs, valodas pārvalda pasauli u.c. Piedāvātie ārpusstundu pasākumi: nodarbību cikls loģiskās domāšanas attīstībai, robotika, dambretes, radoša studija, foto- video- kultūrvēsturiska mantojuma pētīšana un izmantošana mūsdienās, labu manieru skola u.c.

 Paldies par iespējām!

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.