Pieejamības rīki

Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

ps
ps

2021. gada 10. decembrī 11.-12. klāšu skolēni piedalījās jauniešu tiešsaistes skolu programmā “Iepazīsti Saeimu”. Programmas mērķis ir ieinteresēt jauniešus par politiskajiem procesiem Latvijā, izglītot par Saeimu un tās struktūru, likumdošanu, deputātu darbu, demokrātiju un sabiedrības līdzdalību.  “Iepazīsti Saeimu” ir iespēja jauniešiem izprast parlamenta darbu un interaktīvas lekcijas laikā noskaidrot, kā likumdošana ietekmē viņu dzīvi un kā viņi paši var ietekmēt Saeimas darbu.

Skolēniem bija lieliska iespēja paplašināt savas zināšanas par Saeimu un tās darbu, izspēlēt lēmumu pieņemšanas procesu, piedalīties balsošanā, izteikt savu viedokli par Satversmes grozījumu iespējām. Vislielāko interesi izraisīja balsojums par priekšlikumu “Mācību programmā turpmāk ievest iespēju kombinēt klātienes un attālinātās mācības”. Lielākā daļa skolēnu (75%) nobalsoja “par”. Debatēs skolēni pamatoja savu viedokļi, ka uz jautājumu var skatīties no dažādām prizmām un ir grūti pieņemt vienu atbildi kā pareizo.

Nodarbība tika organizēta, pateicoties skolas vēstures skolotājiem un Saeimas sabiedrisko attiecību pārstāvjiem.

Apliecinājums_1   Apliecinājums_2

 

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.