Pieejamības rīki

Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

1
1

Tuvojoties valsts svētkiem, 7. klases skolēni datorikas stundās veidoja savu īpašo digitālo  apsveikumu Latvijas dzimšanas dienā, izmantojot valsts  nacionālos simbolus un zīmes.

Maza mana tēvuzeme,
divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme,
divu roku siltumā

Dziļa mana tēvuzeme,
visa mūža garumā.
(Knuts Skujenieks)

 

Prezentācija_1>>>   P_2>>>  P_3>>>   P_4>>>   P_5>>>   P_6>>>   P_7>>>   P_8>>>   P_9>>>   P_10>>>   P_11>>>

 

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.